Det finns ett arabiskt ordspråk som konstaterar att en bra lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel medan sanningen letar efter sina sandaler. Det har kanske aldrig varit så sant som i den digitala eran. Idag är det enkelt att skapa och sprida lögner globalt och snabbt. Allt man behöver göra är att skapa en hemsida och benämna innehållet som fakta eller journsalistik. Det står ju på nätet och därför måste det alltså vara sant, verkar många tänka. Om man är beredd att lägga ned pengar kan man pusha för sin länk så att den hamnar högst upp när man söker på en person eller företeelse man vill smutskasta.

Nättidningen Samhällsnytt, en tidning som av många klassifieras som främlingsfientlig, publicerade för ett år sedan en fake news om att jag skulle ha blivit avskedad från min förra arbetsplats.

Jag får då och då frågor om det stämmer och i sådant fall vad som ligger bakom påståendet.

Man kan verkligen fråga sig varför nättidningen Samhällsnytt valt att publicera en fake-news om att jag skulle ha blivit avskedad. Kanske för att man genom lögnen om avsked vill ge liv åt en misstank om att jag skulle ha gjort mig skyldig till något allvarligt i min tidigare tjänsteutövning. Att jag gjort mig skyldigt till något brottsligt som ledde till att min tidigare arbetsgivare inte såg någon annan utväg än att upphöra min anställning med omedelbar verkan.

Enligt Akademikerförbundet SSR innebär ett avsked följande:

Det kan handla om brottslighet som hot och våld eller stöld riktad mot arbetsgivaren. Vid ett avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Vid avsked har arbetsgivaren inte någon skyldighet att pröva omplacering.

Under mina år som chef på Riksantikvarieämbetet fick jag utstå mycket kritik och många glåpord från flera högernationalistiska krafter (scrolla längst ned i artikeln) Att jag, en kulturell muslim, född i Pakistan och inte sedd som etnisk svensk, var en hög chef för ett område som är högernationalisternas paradgren – svenskt kulturarv – har varit en nagel i ögat på dom bruna krafterna under flera år. Det har fällts påståenden om att jag skulle vara okunnig och icke kvalificerad till min tjänst som avdelningschef (en position jag hade under fem år efter två år som enhetschef på samma avdelning/myndighet). Några ansåg att jag hade fel utbildningsbakgrund, andra menade att då jag inte ansågs som “etnisk svensk” skulle jag inte kunna ha en känsla för ämnet eller uppdraget. Några ännu mer extrema ansåg min närvaro på myndigheten i rollen som chef som ett uttryck för islamifiering och därmed nedmontering av det svenska kulturarvet och i förläggningen, erodering av den svenska identiteten och folksjälen. I kommentarsfältet till den publicerade “fake-news” på Samhällsnytt finns över 800 kommentarer till påståendet om att jag skulle ha avskedats. Rasistiska och främlingsfientliga röster som skålar och hurrar över att “muslimen”, “kamelryttaren” och “pakistaniern” inte längre är chef för frågor som rör svenskt kulturarv.

För att vara övertydlig: jag har aldrig blivit uppsagd, avskedad eller ens fått en skriftlig eller muntlig reprimand, någonsin, varken från min förra eller någon av mina tidigare arbetsgivare. Tvärtom. Jag har alltid fått återkopplingen från mina chefer att jag har utfört ett bra arbete. Något som också har visats i resultat av arbetsmiljöenkäter (den senaste genomförda) för de arbetsgrupper som jag har haft ett chefs- och arbetsmiljöansvar för.

Nedan finner ni även en officiell dementi från min tidigare arbetsgivare om att jag skulle ha avskedats. Jag hoppas härmed kunna lämna den här historien bakom mig

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.