Böcker


Ljudböcker


Den besvärliga mångfalden (2019

Fackbok

Mångfald, ett ord som cirkulerar överallt men som sällan definieras eller konkretiseras. Vad innebär egentligen mångfald och varför har vi så svårt för det? I Den besvärliga mångfalden ger Qaisar Mahmood en förklaring och konkreta verktyg till hur mångfald kan bli en tillgång.


Halva liv (2016)

Roman

Halva liv är en berättelse om en far och en son, ett då och ett nu, och tråden som löper mellan dem.

En son vakar vid sin fars sjukbädd. De har knappt någon relation att tala om. Ändå vet sonen att fadern är den enda som kan förstå honom i den kris han befinner sig i, förskjuten av sin släkt och ensam inför hotet om ett fängelsestraff: samma far som fördömt hans val att bli en ?gora? (vit man) och alltid betonat vikten av plikt, tradition och självuppoffring.

Men skrapar man på faderns ointagliga yta finns hemligheter som binder samman då och nu. I ett svenskt 70-tal lever en pakistansk man ett dubbelliv, med familj i Lahore men kärleken i Sverige. I hemlandet tror man att han lever ett liv i lyx. Det är alltid fest när han kommer hem med nya gåvor och pengar. Många år senare börjar sonen förstå att pappan i själva verket stått längst ner på samhällsstegen och betalat ett enormt pris för sin önskan att ge sina söner ett bättre liv.

Recensioner: SvD, Aftonbladet, Kristiansbladet, Gefle dagbladet, DN, Sveriges Radio, MVT, NA


Bildning : då, nu, sen (2016)

Samhälle & kultur

Vad är bildning? Vad borde det vara? Vem är det som ska bildas, och vem är det som ska bilda? Har synen på bildning förändrats? Och hur ser vi på bildning i framtiden? Nio författare vänder och vrider på bildningsbegreppet i var sin personligt hållen text. Här diskuteras det historiska perspektivet, men blicken är riktad mot samtiden och inte minst mot framtiden. Bildning då, nu, sen vill väcka liv i frågan om vad bildning kan betyda för individen och för samhället i Sverige.

Recensioner;. Aftonbladet, GP Köp


Att gå från en etnisk till en pluralistisk nationalism (2013)

Samhälle & kultur

Likaväl som staten en gång byggde en framgångsrik bild av Sverige som en etnisk nation, måste vi nu bygga svenskheten på idén om att vi tillsammans ansvarar för den, både dess med och motgångar, oavsett bakgrund. Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin ”Framtidsutmaningar – Det nya Sverige” (2013).Köp


Jakten på svenskheten (2012)

Sakprosa

Qaisar Mahmood har åkt över 900 mil på motorcykel genom Sverige i jakt på svenskheten. Han har varit i storstäder, på mindre orter och i ännu mindre avfolkade samhällen. Hann fann ingenting som förenade de människorna han mötte, och som kunde skilja dem från individer i andra delar av världen. Varken när det gäller åsikter, lynne, värderingar, normer eller ens utseende. Människor i Sverige är mer olika än lika. Det fanns dock en sak som majoriteten av de han mötte hade gemensamt, detta oavsett födelse- eller bostadsort. De hade en tydlig, gemensam bild av vad som kännetecknar en svensk och svenskheten. Det här en bok om oss svenskar och våra idéer om vilka vi är.
”Blixtrande intelligent och underhållande om det nya Sverige.” Lars Linder, Dagens Nyheter ”Oförglömlig roadmovie. Underhållande och klarsynt.” Ingalill Mosander, Aftonbladet ”Det är en helt lysande bok. Infallsrik, välskriven, faktaspäckad, reflektionsfylld och rannsakande.” Helsingborgs dagblad

Recensioner: SvD, Västervikstidningen, HD, Aftonbladet, Expressen, Sveriges RadioKöp


Small, medium eller large? (2009)

Debatt, Politik & Samhälle

Till skillnad från tidigare politiska inriktningar skulle samhällets institutioner anpassas efter medborgarna istället för tvärtom.

Dessvärre betraktas integrationsfrågan fortfarande som en ”invandrarfråga”. En fråga som berör ”dom andra”. Debatten har många gånger förts mellan de som vill ställa krav på att ”dom” ska bli mer lika ”oss” och de som anser att ”vi” ska acceptera ”dom och deras kultur”. En mittenposition saknas många gånger i debatten, nämligen hur vi ska kunna bli ett nytt ”vi”. Eller vad som ska utgöra kittet i det som binder samman oss som bor i Sverige.

Small, medium eller large? – Vägval för ett hållbart mångfaldssamhälle presenterar tre alternativa vägar för att skapa ett hållbart mångfaldssamhälle-

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.